Sinfonia Cymru

Maybe you’ve never experienced live classical music? Maybe you’re a superfan! Sinfonia Cymru invites you all to a live, chilled 50-minute concert in your local community. It’s not just classical, we’ll have a mix of musical styles – something for everyone!
Enjoy performances by some of the best under 30s musicians in the UK and meet them after the concert.
Free! Sinfonia Cymru believes high quality music should be accessible to everyone in Wales, so yes, these concerts are free – BUT you do need a ticket!
Contact the venue or scan the QR code to book. Bring your children, neighbours and friends too! All welcome!

 

Mae’n bosibl nad ydych chi wedi profi cerddoriaeth glasurol fyw o’r blaen? Efallai eich bod chi’n ddilynwr brwd! Mae Sinfonia Cymru yn gwahodd pob un ohonoch i gyngerdd byw, ymlaciol, 50 munud o hyd yn eich cymuned leol. Bydd mwy na cherddoriaeth glasurol hefyd, rhywbeth at ddant pawb!
Dewch i fwynhau perfformiadau gan rai o’r cerddorion ifanc mwyaf dawnus ym Mhrydain, pob un dan 30 oed. Cewch gwrdd â nhw ar ôl y perfformiad hefyd.
Am ddim! Mae Sinfonia Cymru’n angerddol am wneud cerddoriaeth safonol yn hygyrch i bawb yng Nghymru, felly ydyn, mae’r cyngherddau hyn am ddim – OND mae angen tocyn!
Cysylltwch â’ch canolfan leol neu sganiwch y cod QR i gadw lle. Dewch â’ch plant, eich cymdogion a’ch ffrindiau! Croeso i bawb!

Link to book tickets on their TicketSource platform, here.

Date

Jun 15 2023
Expired!

Time

7:00 pm - 9:00 pm
QR Code