Cyngerdd i godi arian tuag at TîmMia/Concert to raise money towards TeamMia


Cyngerdd i godi arian tuag at TîmMia/Concert to raise money towards TeamMia

Saturday, February 17
7:00 pm - 10:00 pm

 

Cyngerdd Rhosygilwen £10 17 Chwefror, 2018 7.oopm Tocynnau ar gael o Delwyn Griffiths Broceriaid Yswiriant , 3 Heathfield, Pendre, Aberteifi , Ceredigion #TîmMia CRYFDER – BRWYDRO – DEWRDER – FFYDD i godi arian tuag at TîmMia

Concert at Rhosygilwen on 17 February, 2018 at 7.oopm Tickets (£10) available from Delwyn Griffiths Insurance Brokers,
3 Heathfield, Pendre, Cardigan, Ceredigion # ARTS to raise money towards TeamMia

Saturday, February 17 at 7:00 pm - 10:00 pm

Location : Neuadd y Dderwen