‘Ddalith dim byd fwy na’i lond’. Can anyone find an English equivalent of this Welsh idiom? I remembered it today while putting chairs on a trolley in Rhos-y-Gilwen. Literally the expression means: ‘Nothing will hold more than it can take’. Mae’n rhybuddio dyn rhag trial gwneud popeth mewn un tro. Fel arall byddwn ni yn arfer gweud mai ‘pwyll piau hi’ neu ‘yn araf bach mae mynd ymhell’. Neu ‘nid ar redeg mae aredig’ i.e. ‘You can’t run and drive a plough’.